gaelblog

August, 2006

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig.

’S mise Eilish agus tha mi à Alba.Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig airson a deich seachdainn. Tha mi posda aig Vanessa agus tha mi air a bhith posda airson dà mìosan agus tha sinn a fuireach ann an Glaschu. This blog is going to be my online learning journal. So please bear […]