gaelblog

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig.

’S mise Eilish agus tha mi à Alba.
Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig airson a deich seachdainn.

Tha mi posda aig Vanessa agus tha mi air a bhith posda airson dà mìosan agus tha sinn a fuireach ann an Glaschu.

This blog is going to be my online learning journal. So please bear with me while I learn and no doubt make mistakes.

Comments are currently closed.