gaelblog

a dh’obair ann am Manchester

An t-seachdainn seo bha mi a dh’obair ann am Manchester, Diciadoin, Diardaoin agus Dihaoine.

Bh mi a fuireach ann an taigh-òsda dhan bhaile à teannadh sràid.

Feasgar Ardoin, chaidh mi ann an taigh-bìdh sìneach agus bha mi a dh’ith fèist sìneach.

Comments are currently closed.