gaelblog

The devil wears prada

A-nochd, chaidh sinn dhan taigh-dhealbh. Bha sinn a’ coimhead “The devil wears prada” agus bha I glè mhath ged bha I gruamach.

Comments are currently closed.