gaelblog

trying hard

Bha mi iomradhaidh ro-laimh. Bi mi a sgriobhadh làrach-lin agus tha mi faireachdainn ciontach airson gu chan eil mo làrach-lin a dà-chànanach. Beurla/Gàidhlig.

Mar seo an t-seachdainn seo bha mi toiseach tog às ùr i agus bha mi cruthaich “blog”.

Bi mi a sgriobhadh “blog” agus bi e mo aithisg adhortais agus bi mi ùraich e a cunbhalach.

Comments are currently closed.