gaelblog

November, 2006

Tapadh leibh a’ Chadalaich

Tha mi ag iarriadh ag ràdh “Tapadh leibh. Tha thu a cuideachail.”

Tha mi a’ doll a London còmhla riutha mo chàraidean.

Tha mi a’ doll a London còmhla riutha mo chàraidean.Bha mi ag obair ann an London Dimàrt còmhla riutha mo chàraidean agus bha sinn a’ fuireach anns an taigh-òsda Oidhche Luain. Bha sinn ruinn mì-mhodh agus dh’òl sinn leann. Madainn Dimàrt, bha ceann-daoraich orm. Bha mi uabhasach tinn ach bha mi ag obair.

Tha m’àthair a’ tighinn chèilidh orm

Tha m’àthair a’ tighinn chèilidh orm. Tha sinn a bhith à coimhead ball-coise air t.bh.Tha Rangers agus Hearts sinn a’ cluich. An dèidh, tha sinn a’ dol a meadhan a’ bhaile.

Tha imlich a’ tighinn gu itheannaich

An t-seachdainn seo, bha sinn a’ bruidhinn air gràmar agus tha imlich a’ tighinn gu itheannaich. Bha mi ag ionnsachadh mu gràmar agus “plurals” agus tha e doirbh.

Bha mi a ceilidh air mo bhrathair

‘Se Diardaoin an 2a latha de’n t-Shamhainn An t-seachdainn seo chaidh mi a ceilidh air mo bhrathair Arlen. Bha mi a’ gabhail dìnnear, le mo brathair, mo m’athair, mo brammair agus brammair Arlen. Chàidh sinn a’ gabhail feòil uain agus currain, pumpkin agus buntàta milsean. Cha robh blas dheth