gaelblog

Bha mi a ceilidh air mo bhrathair

‘Se Diardaoin an 2a latha de’n t-Shamhainn

An t-seachdainn seo chaidh mi a ceilidh air mo bhrathair Arlen. Bha mi a’ gabhail dìnnear, le mo brathair, mo m’athair, mo brammair agus brammair Arlen.

Chàidh sinn a’ gabhail feòil uain agus currain, pumpkin agus buntàta milsean.

Cha robh blas dheth

Comments are currently closed.