gaelblog

Tha m’àthair a’ tighinn chèilidh orm

Tha m’àthair a’ tighinn chèilidh orm. Tha sinn a bhith à coimhead ball-coise air t.bh.
Tha Rangers agus Hearts sinn a’ cluich.

An dèidh, tha sinn a’ dol a meadhan a’ bhaile.

Comments are currently closed.