gaelblog

Tha mi a’ doll a London còmhla riutha mo chàraidean.

Tha mi a’ doll a London còmhla riutha mo chàraidean.
Bha mi ag obair ann an London Dimàrt còmhla riutha mo chàraidean agus bha sinn a’ fuireach anns an taigh-òsda Oidhche Luain.

Bha sinn ruinn mì-mhodh agus dh’òl sinn leann. Madainn Dimàrt, bha ceann-daoraich orm.


Bha mi uabhasach tinn ach bha mi ag obair.

Comments are currently closed.