gaelblog

Air an Nollaig

Am bliadhna seo bidh sinn a’ cèilidh air pàrantan mo bhean.

Bidh mi ag ithe cus, ag òl cus agus bidh mise a’ còcaireachd.

‘S toil leam oidhche na Nollaige. Tha e eadar fhear is bhean is chlann.

http://www.picti.co.uk/menu.htm

Comments are currently closed.