gaelblog

February, 2007

Merv agus Dave

‘S toil leam “Colin agus Cumberland”, ach ‘s fhearr leam Merv agus Dave. :0) Tha iad jogger geidh anns a’ bhaile Aberant agus bheir iad gàire ort. Tha air an aon ruith, “stereotypes”, ach chan eil starralaich.

Tha mi a bhith trèanaidh aig 10k sa Chèitean

Tha mi a bhith trèanaidh aig 10k sa Chèitean. Ruith mi 5k an-dé agus tha mi sgìth an an-diugh. Tha mi romhad a bhith a’ ruith a h-uile latha. Bidh mi a bhith a’ ruith aig “cancer research”.