gaelblog

March, 2007

Dun Dèagh

Chaidh mi ann Dun Dèagh an t-seachdainn seo a chaidh airson partaidh co-latha breith a bràthair-cèile. Tha leth-cheud bliadhna aige. Ghabh sinn busa Obar Dheathain agus nach e a thug an uair! Dà uair a thìde! Ach bha e abair turas àlainn. Bha sinn a’ dol am fianais na beanntan. ‘S toil leam an turas, […]

blogaichean Gàidhlig

Bha am prògram a rinn BBC Alba air na blogaichean Gàidhlig.Chrochadh mi air an Eadarlìon. Put an-seo airson bhidio.

Fhuair mi biadhsagal beinn

Cheannaich mi biadsagal bienn feasgar Disathairne airson “Behind Bars” air Rathad Pollokshaws ann an Glaschu. Tha e bùth biadsagal agus tha e glè mhath. Cùram chustamairean e glè mhath!!! Ma tha thu dhomh biadsagal bidh mi mol e! Cheannaich mi “Gary Fisher wahoo” agus tha e soar. £330 ach fhuair mi e airson £290. Tha […]