gaelblog

blogaichean Gàidhlig

Bha am prògram a rinn BBC Alba air na blogaichean Gàidhlig.
Chrochadh mi air an Eadarlìon.

Put an-seo airson bhidio.

Comments are currently closed.