gaelblog

Dun Dèagh

Chaidh mi ann Dun Dèagh an t-seachdainn seo a chaidh airson partaidh co-latha breith a bràthair-cèile.

Tha leth-cheud bliadhna aige.

Ghabh sinn busa Obar Dheathain agus nach e a thug an uair! Dà uair a thìde! Ach bha e abair turas àlainn. Bha sinn a’ dol am fianais na beanntan.

‘S toil leam an turas, tha e mu thàmh.

Comments are currently closed.