gaelblog

Fhuair mi biadhsagal beinn

Cheannaich mi biadsagal bienn feasgar Disathairne airson “Behind Bars” air Rathad Pollokshaws ann an Glaschu.

Tha e bùth biadsagal agus tha e glè mhath. Cùram chustamairean e glè mhath!!!

Ma tha thu dhomh biadsagal bidh mi mol e!

Cheannaich mi “Gary Fisher wahoo” agus tha e soar. £330 ach fhuair mi e airson £290.

Tha mi glè thoilichte. Tha e cho luath agus e nas fhearr na a choltas.

Tha e dhubh agus geal.

http://www.bikes-behindbars.co.uk/

Comments are currently closed.