gaelblog

May, 2007

Ruith 10k

Ruith mi 10k aig an “Resolution Asset Management Women’s 10K” an-diugh. Agus bha siud goirt! Cha eil mi l├╣thchleasaiche ach an-diugh, ruith mi 10k agus bha mo ch├╣irt fada nas fhearr bha fiughar ada. aon uair fichead mionaid.