gaelblog

Latha Gàidhlig ann an Arainn

Bidh Latha Gàidhlig ann an Arainn air a’ choigeamh latha air deug t-Sultain (15 an t-Sultain). Tha an latha an asgaidh agus tha na bileagan aig Annette Biggar deiseil. Fon 01294 833173.

Chaidh mi an Latha Gàidhlig aig Irvine agus bha e glé mhath!!!!!

Comments are currently closed.