gaelblog

Tha mi a’ dol Sabhal Mòr Ostaig

Tha mi a’ dol Sabhal Mòr Ostaig an Lùnasdal ag ionnsachadh Cùrsaichean Goirid 3.
Tha togail agam ri dol, ged tha mi a’ gabhail eagail mu dheidhinn e. Cha do céilidh mi An Eilean Sgiathanach roimhe.
Tha togail agam ri céilidh air an eilean agus coimheadaich nam beanntan agus dealbh-tìre.
Innsidh mi an corr dhut mu dheidhinn nuai a thig mi dachaigh.

Comments are currently closed.