gaelblog

Co-latha breith sona dhut!

Tha mi trìthead ‘s a trì bliadhna dh’aois an-diugh!
Bi an aois a’ laighe air mi a-nis.

Bha hóro-gheallaidh againn agus ghabh sinn biadh ann an taigh-biadh Eadailteach ann an Shawlands.

Seo sgonn làidir de mo chàirdean agus mo teaghlach.
Mo chàirdean Drew,Dawn, mo phiuthar, Leighanne, mo chàraid Andy.

Tha bean Andy, Diane. M’ athair, mo chàraid Sybil agus mo bhràthair, Aren agus mise.

Comments are currently closed.