gaelblog

Saor-làithean ann an Dun Dèagh


Bi mi a’ doll gu Dun Dèagh a-rithist Diciadaoin agus bi mi a bhith a’ fuireach le pàrantan Vanessa.

Tha iad a’ fuireach aig cois nam beanntan Sidlaw agus gach latha a chì mi nuair dùisgeadh mi sa mhadainn.

Gabheadh mi baidhsaigal… ‘s mithich a bhith bogadh nan gad! no nam beanntan…

Comments are currently closed.