gaelblog

Chaidh mi gu Sabhal Mór Ostaig ann an Lùnasdal agus chòrd e rium.

*Tapadh leibh Fred airson dealbh*

Chaidh mi gu Sabhal Mór Ostaig ann an Lùnasdal agus bu mhór a chòrd e rium.

Bha tidsear Muriel Fisher a Tuscon agus Sgitheanach. ‘S e tidsear math a th’innte agus dh’ ionnsaich mi gu lore.

Tha caraidean aice nach cuidich le ag ionnsachadh.

Seo Lachie Mór, Lachie beag, Ruaraidh Ruadh, Pepita, Doughal, Oinnseach, Archie, Fearchar, lochinbhar, Tachas agus Effie.


Chaidh clas ann cuairt bàta agus chunnaic sinn leumadairean mara agus muc mhara agus leth-iongnadh oirre aig a mhuir. Tha i glè glan, chunnaic mi na-h èisg ann an t-uisge.

Thug Sophie tìodhlac dhomh agus tha e agam ann mo bhiadsagal. “Tha tiger agam na mo thanc!”

Comments are currently closed.