gaelblog

October, 2007

Dà gu a h-aon!!

Tha Dùn Dèagh Aonaichte dh’fhairlich air Ranger Disathairne 2 -1 agus bha aig an geam le mo bhrammar. Bha an dragh agaibh mu agam airson gun robh sinn a’ smoineachadh gum bi ruaig sinn ach cha ruaig!! Bha a’ chiad tadhal sgòr le Lee Wilkie agus bheuc an t-sluagh. Bha an dàrna tadhal sgòr le […]

Seachd

Chaidh mi a’ choimhead Seachd aig an taigh-dhealbh ann an Glaschu còmhla ri mo charaid Andy. Cha robh daoine móran ann. Mu thimcheall 25! Ach bu mhór a chòrd e rium. ‘Se sgeulachd math a th’ann an Seachd. ‘Se sealladh an àighaidhean àlainn a th’ann.

Thoir taic ri Seachd: The Inaccessible Pinnacle

Simon Miller, the Director of “Seachd: The Inaccessible Pinnacle” has asked for the following message to be forwarded: As you may have read BAFTA (The UK’s film academy) has failed to put forward any non-English language films for the Best Foreign Language Film category at next year’s Oscars – which includes Seachd. THERE IS SOMETHING […]

Clasaichean Gàidhlig – oidhche Mhàrt

Tha teadsar ur againn aig an clas gàidhlig oidhche Mhàrt. Tha e cho coltach ri a David Tennant/Dr Who ge b’ esan a bhiodh ann. Ach tha mi an ìre mhath cinnteach gun robh choisich e a-mach ás T.A.R.D.I.S. deasaigh 9/10/07Bha teadsar ur againn a-rithist. Tha Steve an t-ainm a tha air agus chan eil […]