gaelblog

Dà gu a h-aon!!

Tha Dùn Dèagh Aonaichte dh’fhairlich air Ranger Disathairne 2 -1 agus bha aig an geam le mo bhrammar.

Bha an dragh agaibh mu agam airson gun robh sinn a’ smoineachadh gum bi ruaig sinn ach cha ruaig!!

Bha a’ chiad tadhal sgòr le Lee Wilkie agus bheuc an t-sluagh. Bha an dàrna tadhal sgòr le rangers… breab peannais! Ach an uairson fhuair sinn breab peannais cuideachd agus bha sinn sgòr! Taaaaaaaadhaaaaaaaaaaallllllll! Barry Robson tha an ruadh “ninja”.

Dà gu a h-aon !!

Comments are currently closed.