gaelblog

November, 2007

Deacon Blue

Tha mi a’ dol consairt Deacon Blue an oidche! Bi e ann Dun Dèagh. Bi mi sgrìobhaidh mu dhéidhinn nuair a thig mi dhachaigh.