gaelblog

December, 2007

bliadhna ùr

Bha nollaig grod agam! Chaidh sinn an taigh-biadh agus bha e uabhasach dona!! Innsidh mi an corr dhut ás a dhéidh seo Tha sinn a doll dhan Dun Dèagh airson bliadhna ùr, tha sinn air chéilidh air pàrantan Vanessa. Bidh sinn air falbh airson seachdainn. Fuirichidh sinn aig pàrantan Vanessa agus chi Oidhche na Bliadhna […]

Dè tha thu à deanamh air Nollaig?

Am bliadhna seo bidh mo bhean ‘s fhein a’ cèilidh air mo phiuthar sa mhadainn agus an uairsin thèid sinn dhan taigh-bhìdh. Càite a bheil sinn a’ dol? Tèid sinn dhan “The church on the hill”,taigh-bìdh ùr anns am Battlefield agus bidh mi gabh staoig air dìnnear. Tha togail agam ris. Chan fhada gus am […]