gaelblog

bliadhna ùr

Bha nollaig grod agam! Chaidh sinn an taigh-biadh agus bha e uabhasach dona!!

Innsidh mi an corr dhut ás a dhéidh seo

Tha sinn a doll dhan Dun Dèagh airson bliadhna ùr, tha sinn air chéilidh air pàrantan Vanessa.

Bidh sinn air falbh airson seachdainn. Fuirichidh sinn aig pàrantan Vanessa agus chi Oidhche na Bliadhna Ùire còmhla

Comments are currently closed.