gaelblog

Dè tha thu à deanamh air Nollaig?

Am bliadhna seo bidh mo bhean ‘s fhein a’ cèilidh air mo phiuthar sa mhadainn agus an uairsin thèid sinn dhan taigh-bhìdh.

Càite a bheil sinn a’ dol?

Tèid sinn dhan “The church on the hill”,taigh-bìdh ùr anns am Battlefield agus bidh mi gabh staoig air dìnnear.

Tha togail agam ris. Chan fhada gus am bi an Nollaig againn.

Comments are currently closed.