gaelblog

Julie Fowlis Consairt

Ò dhiol! ‘S e consairt uabhasach math a bh’ ann. Bha taic còmhlan glè mhath cuideachd. Bha Chris Woods a’ còmhlan taic. ‘S e Sasannach a bh’ ann agus bha e coltach ri Ralph McTell (ish).

Bha tha cion aodaich aig Julie, bha sgiort beag agus “squeezebox” air cathair! Cha robh math.

Sheinn i an t-òrain luath agus bha an treud air a togail cho mór leis na bha a’ tachairt.


Choimhead mi Martin O’Neil, a’ cluich am bodhràn. WOW!

Chuir mi bhidio agus dealbhan an-seo.

Comments are currently closed.