gaelblog

February, 2008

‘s mithich a bhith bogadh nan gad!

Uill…chlàraich mi airson an réis 10k a-rithist. Ruith mi an-uiridh airson a’ chiad uine (first time) agus ruith mi ann aon uair fichead mionaidan… ‘S e boireannach beag a th’annam… casan beag!!! (agus reamhar agus leisg) Am bliadhna, tha mi ag iarraidh ruith e ann aon uair deich mionaidan. Thòisich mi trèanadh an seachdainn seo […]