gaelblog

‘S e neach-leanmhainn Dùn Dèagh Aonaichte a th’annam


Uill, bha an seachdainn seo chaidh gle thrang!
‘S e neach-leanmhainn Dùn Dèagh Aonaichte a th’annam. Air an adhbhar seo …. mo dhulleag orainds agus dubh.
Bha sinn slaidte le Rangers Didòmhnaich ann an cupa deireannach… bha mi brònach Diluain aig an ofis. Bha iad fortanach!!

Agus an uairsin … chaidh mi dhan Obar Dheathain. Dh’fhaighnich “Doonies Farm” mi gu tog làrach-lìn airson còmhrag aig Doonies, “Save Donies farm”. Tha mi ag obair an e a-nis ach tha mi a stadadh airson èigheachd fonadh le mion-chunntas moran. Ar leat gum bi sin e fòghnaidh, ach ceann-seachdain seo… bha mi a’ cèilidh air parantan Vanessa ann an Dùn Dèagh… agus gun teagamh… bha mi aig an geam cuideachd…. :0)

Comments are currently closed.