gaelblog

Tha tidsear ùr againn-whooo hooo!

Uill, tha tidsear ùr againn agus tha i glè gasda! Bidh i a’ teagasg àraich aig a Sgoil Ghàidhlig Glaschu. An-raoir… bhruidhinn sinn mu sinn fhèin a’ fàs eòlach air a chéile. Tha mi an dòchas gum bi mi ionnsaich mòran…. falbh a ionnsachadh :0)

Comments are currently closed.