gaelblog

Uncategorized

Seachd

Chaidh mi a’ choimhead Seachd aig an taigh-dhealbh ann an Glaschu còmhla ri mo charaid Andy. Cha robh daoine móran ann. Mu thimcheall 25! Ach bu mhór a chòrd e rium. ‘Se sgeulachd math a th’ann an Seachd. ‘Se sealladh an àighaidhean àlainn a th’ann.

Thoir taic ri Seachd: The Inaccessible Pinnacle

Simon Miller, the Director of “Seachd: The Inaccessible Pinnacle” has asked for the following message to be forwarded: As you may have read BAFTA (The UK’s film academy) has failed to put forward any non-English language films for the Best Foreign Language Film category at next year’s Oscars – which includes Seachd. THERE IS SOMETHING […]

Clasaichean Gàidhlig – oidhche Mhàrt

Tha teadsar ur againn aig an clas gàidhlig oidhche Mhàrt. Tha e cho coltach ri a David Tennant/Dr Who ge b’ esan a bhiodh ann. Ach tha mi an ìre mhath cinnteach gun robh choisich e a-mach ás T.A.R.D.I.S. deasaigh 9/10/07Bha teadsar ur againn a-rithist. Tha Steve an t-ainm a tha air agus chan eil […]

Buidheann ùr air Bebo

Tha buidheann ùr againn air Bebo.‘S e na Gay Gaels a th’ ann. Tha mi leasbach agus tha mi ag iarraidh a’ coinneachad ri co-sheòrsach/nur leasbach eile.

Chaidh mi gu Sabhal Mór Ostaig ann an Lùnasdal agus chòrd e rium.

*Tapadh leibh Fred airson dealbh* Chaidh mi gu Sabhal Mór Ostaig ann an Lùnasdal agus bu mhór a chòrd e rium. Bha tidsear Muriel Fisher a Tuscon agus Sgitheanach. ‘S e tidsear math a th’innte agus dh’ ionnsaich mi gu lore. Tha caraidean aice nach cuidich le ag ionnsachadh. Seo Lachie Mór, Lachie beag, Ruaraidh […]

Co-latha breith sona dhut!

Tha mi trìthead ‘s a trì bliadhna dh’aois an-diugh!Bi an aois a’ laighe air mi a-nis. Bha hóro-gheallaidh againn agus ghabh sinn biadh ann an taigh-biadh Eadailteach ann an Shawlands. Seo sgonn làidir de mo chàirdean agus mo teaghlach.Mo chàirdean Drew,Dawn, mo phiuthar, Leighanne, mo chàraid Andy. Tha bean Andy, Diane. M’ athair, mo chàraid […]

Saor-làithean ann an Dun Dèagh

Bi mi a’ doll gu Dun Dèagh a-rithist Diciadaoin agus bi mi a bhith a’ fuireach le pàrantan Vanessa. Tha iad a’ fuireach aig cois nam beanntan Sidlaw agus gach latha a chì mi nuair dùisgeadh mi sa mhadainn. Gabheadh mi baidhsaigal… ‘s mithich a bhith bogadh nan gad! no nam beanntan…

Tha mi a’ dol Sabhal Mòr Ostaig

Tha mi a’ dol Sabhal Mòr Ostaig an Lùnasdal ag ionnsachadh Cùrsaichean Goirid 3. Tha togail agam ri dol, ged tha mi a’ gabhail eagail mu dheidhinn e. Cha do céilidh mi An Eilean Sgiathanach roimhe. Tha togail agam ri céilidh air an eilean agus coimheadaich nam beanntan agus dealbh-tìre. Innsidh mi an corr dhut […]

Latha Gàidhlig ann an Arainn

Bidh Latha Gàidhlig ann an Arainn air a’ choigeamh latha air deug t-Sultain (15 an t-Sultain). Tha an latha an asgaidh agus tha na bileagan aig Annette Biggar deiseil. Fon 01294 833173. Chaidh mi an Latha Gàidhlig aig Irvine agus bha e glé mhath!!!!!

Latha Gàidhlig, Irvine

Chaidh mi Irvine an-diugh aig an “Latha Gàidhlig”. Bha mi iomagaineach mu dhéidhinn an-diugh. Tha mi glé sgeunach nuair tha mi a’ coinneachadh daoine ùr. Ach an-diugh bha mi glé thoilichte gun robh chaidh mi gu clas. Bha a h-uile daoine mór aig a chéile agus cha robh dona sam bidh. Cha robh na bloigh! […]

Previous Posts Next posts